info@aktob.org.tr
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği`nde Yapılan Değişiklik


Sayın Üyemiz,

 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılması ve Vergi Usul Kanunu'nda Teminat Uygulamaları Hakkında 478 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili sirküler aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Gereği bilginize arz olunur.

 

AKTOB

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ