info@aktob.org.tr
YÖNETMELİKLER


TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ


Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik

Kıyı kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik


TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ


Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Yönetmeliği Değişikliği


Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği


Yüzme Havuzların Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik


Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği


İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği


İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik


Resmi Gazete'de yayımlanan diğer yönetmelikler:

Av turizmi yönetmeliği


Ozel Guvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasina Iliskin Yonetmelik


4702 Sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Kultur ve Turizm Koruma ve Gelisim Bolgelerinde Imar Planı Hazırlanması


Turizm Yatirim, İsletme ve kuruluslarinin Denetimi Hakkinda Yonetmelik


Turizm Tesisleri Yonetmeligi


Güzellik ve Sağlık Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik


Calısanların iş sağlıgı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esaslarına İlşkin Yönetmelik


İsyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Cankurtarma Yonetmeligi


Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği


Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik


Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği


Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik


Mesleki Ve Teknik Egitim Yonetmeliği


Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


KAMU TAŞINILMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR